Fixtures > Division 1
Week No 1 - 12 Sep 2018 > 14 Sep 2018
Week No 3 - 26 Sep 2018 > 28 Sep 2018
Week No 4 - 03 Oct 2018 > 04 Oct 2018
Week No 5
Howard Shield Group Phase 1 Round 1
Week No 8 - 29 Oct 2018 > 01 Nov 2018
Week No 9
Howard Shield Group Phase 1 Round 2
Week No 10 - 14 Nov 2018 > 15 Nov 2018
Week No 12 - 26 Nov 2018 > 29 Nov 2018
Week No 13 - 03 Dec 2018 > 07 Dec 2018
Week No 14
Howard Shield Group Phase 1 Round 3
Week No 16
Free
Week No 17
Free
Week No 20
Howard Shield Phase 2 & Plate Round 1
Week No 21 - 30 Jan 2019 > 01 Feb 2019
Week No 24 - 20 Feb 2019 > 21 Feb 2019
Week No 25
Howard Shield Phase 2 & Plate Quarter Finals
Week No 26 - 04 Mar 2019 > 08 Mar 2019
Share This Page
Fixture List View
Filter by Division
Filter by Venue
Filter by Club
Filter by Team
Week / Match No
Completed Fixtures